SPORT

Als topsporter en als team moet je onder alle omstandigheden, op elk moment, maximaal kunnen presteren. Opgebouwde kennis en vaardigheden  – van leiderschap tot concentratie tot teamplay tot omgaan met druk – moeten 100% ingezet kunnen worden als het er echt op aankomt!

WHY

Peaklevel helpt je als topsporter het beste uit jezelf te halen. Wij kunnen mentaal-emotionele en fysiologische veerkracht van teams en sporters meten en trainen volgens de laatste wetenschappelijke methoden. We werken daarbij natuurlijk nauw samen met je huidige coaches en trainers.

FOCUS

Onze sportstrainingen gaan energieverspilling van de hersenen tegen en zorgen zo voor betere slaap, energie, focus, flow, ontspanning en veerkracht. Hoe minder afleiding er in het hoofd is, hoe meer je je aandacht kunt richten op het proces en uiteindelijk het resultaat.

PEAK LEVEL

Zowel voorbereidheid als gereedheid zijn factoren die bepalen wat het maximaal haalbare niveau (peak level) is. Het peak level van een sporter of een team wordt weergegeven in de formule PL=ΣR*ΣP!

ΣR staat voor total readiness, hoe paraat/gereed zijn je brein en je fysiologische systeem op dit moment. Hoe optimaal veerkrachtig ben je.

 ΣP staat voor total preparedness. Waar sta je ten opzichte van de voorbereidheid, kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het resultaat dat je wil behalen.

READINESS

De som van de paraatheid, gereedheid en veerkracht van het brein en de fysiologische systemen is de readiness en drukken we uit als ΣR. Deze som bestaat uit:

Brain readiness + Cardiac readiness + Metabolic readiness + Central nervous system readiness + Gas exchange readiness + Detoxification readiness + Hormonal system readiness.

Cutting edge technologie maakt het mogelijk deze systemen te meten, analyseren en te trainen. Middels big data en innovatieve informatie verzameling kunnen wij de totaal mens analyseren.

PREPAREDNESS

Het totaal aan vaardigheden en kennis van het brein en het lichaam bepalen de preparedness en drukken we uit in ΣP. Dit totaal bestaat uit:

Sport specific skills + Physical skills + Technical skills + Tactical skills + Psychical skills + Mental skills + Intellectual skills

Preparedness is objectief meet- en toetsbaar, er kan een pad uitgestippeld worden dat uiteindelijk de gewenste preparedness mogelijk maakt. Aanleg en talent bepalen het uiteindelijk maximaal mogelijke resultaat gekoppeld aan de factor tijd.

RESULTS

Onderstaand een beknopte weergave van een deel van de gemeten variabelen tijdens de vragenlijsten en monitoringslijst.

 

96%FLOW

96% van de trainees ervaren progressie op het gebied van flow ervaring.

98%FOCUS

98% van de trainees ervaren progressie op het gebied van focus.

80%SLAAP

80% van de trainees ervaren progressie op het gebied van slaap.

100%ENERGIE

100% van de trainees ervaren progressie op het gebied van energie.

98%CONCENTRATIE

98% van de trainees ervaren progressie op het gebied van concentratie.

89%ZELFVERTROUWEN

89% van de trainees ervaren progressie op het gebied van zelfvertrouwen.