CORPORATE

De mentale, emotionele en fysieke gezondheid van een persoon – oftewel veerkracht – is een competentie, die net zoals vakkennis en ervaring een voorwaarde is voor optimaal presteren. Dat is niet alleen voor topsporters essentieel, maar voor alle professionelen van wie veel wordt verwacht.

WHAT

Wij hebben ons topsport programma doorontwikkeld om mentaal-emotionele en fysiek veerkracht van professionals en organisaties te meten en te trainen. Onze programma’s kunnen stand-alone of binnen bestaande programma’s plaats vinden. Alle Peaklevel programma’s zijn state of the art en best in class.

WHEN

De Peaklevel trainingen kunnen gericht zijn op verander- en productiviteitstrajecten, directie & DGA, management, high potential en team programma’s, persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit, verzuimbeleid, burnout, outplacement trajecten, vitaliteitsprojecten, sales performance etc.

PAS

Peaklevel Assesment Scan

Deze scan geeft een snel en helder beeld hoe een persoon, team of organisatie er voor staat met betrekking tot mentale/emotionele en fysieke/fysiologische veerkracht. Vitaliteit en optimaal functioneren wordt objectief meetbaar.

PIT

Peaklevel Integral Training

Onze basis integrale training om brein/peak performance en vitaliteit te optimaliseren. Na een nulmeting wordt er in 10 sessies, van 1.5 uur, toegewerkt naar een optimaal en meetbaar eindresultaat.

PIP

Peaklevel Integral Program

Dit programma is speciaal ontwikkeld voor teams en organisaties. Hierin wordt naast PIT een op maat gemaakt programma aangeboden waarin ook een kick-off, seminars en in house motivatie programma’s zitten.

PEP

Peaklevel Evaluation Program

Het evaluation proces is ontwikkeld om er voor te zorgen dat alle veranderingen binnen de organisatie duurzaam zullen zijn. De richting voor de komende jaren wordt neergezet incl een kwartaal check voor alle deelnemers.

RESULTS

Onderstaand een beknopte weergave van een deel van de gemeten variabelen tijdens de vragenlijsten en monitoringslijst.

96%FLOW

96% van de trainees ervaren progressie op het gebied van flow ervaring.

98%FOCUS

98% van de trainees ervaren progressie op het gebied van focus.

80%SLAAP

80% van de trainees ervaren progressie op het gebied van slaap.

100%ENERGIE

100% van de trainees ervaren progressie op het gebied van energie.

98%CONCENTRATIE

98% van de trainees ervaren progressie op het gebied van concentratie.

89%ZELFVERTROUWEN

89% van de trainees ervaren progressie op het gebied van zelfvertrouwen.